Sabine Smits : Coördinator

Sabine Smits

Coördinator

Sabine is in 2008 in dienst gekomen bij het Kenniscentrum met name om projecten uit te voeren en om ondersteuning te geven aan het werkveld ‘ervaringsdeskundigheid’. Zij was zeer betrokken bij het landelijk onderzoek naar de effecten van de cursus Herstellen doe je Zelf, bij het project Herstelgerichte Zorg binnen RIBW Midden-Brabant. Zij is de kartrekker geweest van de expositie Schatten van Brabants Herstel, gekoppeld aan het 50-jarig bestaan van de PRVMZ
Hanneke van Gestel : Wetenschappelijk onderzoekster

Hanneke van Gestel

Wetenschappelijk onderzoekster

Hanneke van Gestel is in mei 2006 begonnen met het 3-jarig wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de cursus Herstellen doe je Zelf. Het onderzoek is zeer positief in met 2009 afgerond. Op een aantal onderdelen is nu aangetoond dat de cursus positieve effecten heeft op deelnemers. Hanneke heeft thans een jaar gelegenheid om een aantal gegevens uit het onderzoek nader te verkennen en zal dit gebruiken om in 2010 op dit onderwerp te promoveren.

Laatste nieuws van Kenniscentrum ZE

Vanaf 1 januari 2014 zijn mevrou Leonie Kusenuh en de heer Hans van Nassau niet meer werkzaam bij KZE.  […] Lees verder...
Vorige week is er een rapport uitgekomen over de resultaten van de cursus ‘Herstellen doe je Zelf’ binnen de Maatschappelijke […] Lees verder...
De bijeenkomst “Ervaringsdeskundigheid – Praktijk & Perspectief” bij VGZ in Eindhoven van 6 juni 2013 was een succes. Het was een […] Lees verder...