Madeleine Prinsen : Bestuurslid

Madeleine Prinsen

Bestuurslid

Madeleine is ervaringsdeskundige en als zodanig in dienst van HEE (Trimbosinstituut) en gedetacheerd bij de GGZ Breburggroep in Breda. Daar werkt zij aan herstelondersteunende zorg. Madeliene is tevens lid van de initiatiefgroep Hoop en Herstel
Kees van Aart : Bestuurslid

Kees van Aart

Bestuurslid

Binnen Breburg heeft hij de volgende expertise: 1. Het organiseren en managen van structuren. 2. Herstelondersteunende zorg. Randvoorwaarden opstellen waaronder ervaringsdeskundigheid ingezet wordt. 3. Informele zorg, krachten bundelen. 4. Psychiatrische zorg: Uitbreiding ambulante maatschappelijke zorg voor ernstige psychiatrische patiënten. 5. Autisme.Zie project autisme voorziening WWA. Hij merkt op dat autisten goed websites kunnen bouwen.
Marleen van den Berg : Bestuurslid

Marleen van den Berg

Bestuurslid

Marleen, ervaringsdeskundige, heeft circa 35 jaar ervaring in diverse functies in de intra-en extramurale zorg.Een aantal jaren geleden werd bij haar borstkanker geconstateerd. Via haar werk kende Marleen de Stichting Kanker in Beeld. De wijze waarop deze stichting werkt, sprak haar aan. Deze activiteiten, waarbij kankerpatiënten en hun naasten kunnen deelnemen, moest ook mogelijk zijn in Oss en omgeving. Ze benaderde enthousiaste mensen, werkte samen de plannen uit en in 2007 was Stichting Chaja een feit.De primaire doelstelling van Stichting Chaja is om een creatief platform te bieden aan mensen die in hun eigen leven of in hun directe omgeving met kanker zijn geconfronteerd.De activiteiten zijn erop gericht om op een positieve manier te leven en te overleven met kanker. Een vorm van bondgenotencontact die niet de ziekte maar het leven voorop stelt!
Evelien Brouwers : Bestuurslid

Evelien Brouwers

Bestuurslid

Evelin werkt bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Evelien is lid van het Departementsbestuur en verbonden en werkzaam voor Geestdrift, de samenwerking met GGZ Breburg en GGzE. Van huis uit is Evelien psycholoog. Evelien heeft de leiding gehad over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de cursus Herstellen doe je Zelf en is nog steeds betrokken bij de implementatie van deze cursus.
Ellen Rutgers : Bestuurslid

Ellen Rutgers

Bestuurslid

Mijn naam is Ellen Rutgers en ik ben sinds 5 jaar werkzaam bij Novadic-Kentron op het zorgdomein Care. Ik ben bekend met de AWBZ en WMO werkvelden en heb voorheen bij gemeenten op het terrein van werkgelegenheid en integratie en kleine stedenbeleid gewerkt. Ik onderschrijf het belang van het informele netwerk en vind dat de focus moet liggen op de "halfvolle fles", dus op wat iemand nog wel kan, wat de competenties zijn en hoe die benut kunnen worden. Van oorsprong ben ik orthopedagoog
Jan Kuipers : Penningmeester

Jan Kuipers

Penningmeester

Jan Kuipers heeft ervaring met zelfhulp vanuit zijn rol als directeur van het BOZ en vanuit zijn rol in de adviesraad van het bestuur van het Zelfhulpnetwerk in Eindhoven. Hij is goed op de hoogte van de actuele uitwerking van de Wmo en het Nationaal Gezondheidsbeleid op het gebied van bestuurlijke voorwaarden; waar kun je de provincie/gemeente op aanspreken.
Han van den Bogaard : Secretaris

Han van den Bogaard

Secretaris

Han van den Bogaard is ervaringsdeskundige. Hij is bekend met de patiëntenvereniging als organisatie, als voorzitter van de cliëntenraad van revalidatiecentrum Blixembosch. Hij heeft ervaring met projectcoaching in de Tropen en met het management van het project asielzoekerscentrum. Op het gebied van zelfhulp heeft hij zowel met mensen uit Afrika als met asielzoekers de ervaring dat de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen groot is.
Mariet Paes : Adviseur

Mariet Paes

Adviseur

Mariet Paes is directeur van de PRVMZ. Zij heeft een groot netwerk, zoals familie als bondgenoot, hoop en herstel, informele zorg, steunpunten zelfhulp. Tevens contacten met vele zorginstellingen, overheden et cetera. Vanuit haar achtergrond heeft zij vele jaren ervaring met wijkgericht werken en eerstelijnszorg. Ze heeft interesse in sociale steun, waarmee mensen elkaar tot steun zijn en welke invloed dat op de gezondheid heeft.
Mike Leers : Voorzitter

Mike Leers

Voorzitter

Ik ben Mike Leers en sinds januari 2011 voorzitter van het KZE in de opvolging van Mariet Paes. Zo’n twee jaar geleden ben ik gestopt met m’n baan als voorzitter Raad van Bestuur bij zorgverzekeraar CZ. Na dik 17 jaar die functie als eindverantwoordelijke ingevuld te hebben vond ik dat wel genoeg. In de 35 jaar werken bij CZ was mijn leidraad: het resultaat telt. Ik geloof in de kracht van mensen zélf en de meesten waarderen het enorm als je ze helpt die kracht te ontdekken, te ontketenen en met je aan de slag te gaan en daar ook eigen invulling aan te kunnen geven.

Laatste nieuws van Kenniscentrum ZE

Vanaf 1 januari 2014 zijn mevrou Leonie Kusenuh en de heer Hans van Nassau niet meer werkzaam bij KZE.  […] Lees verder...
Vorige week is er een rapport uitgekomen over de resultaten van de cursus ‘Herstellen doe je Zelf’ binnen de Maatschappelijke […] Lees verder...
De bijeenkomst “Ervaringsdeskundigheid – Praktijk & Perspectief” bij VGZ in Eindhoven van 6 juni 2013 was een succes. Het was een […] Lees verder...